Werkwijze

Kernwoorden van mijn aanpak zijn: zo concreet mogelijk, niet langer dan nodig is en volgens een duidelijk plan op maat waarbij ik zoveel mogelijk samen met u bekijk wat de mogelijkheden zijn van u, uw kind en uw gezin.

i

Gegevens verzamelen

Na het eerste gesprek vind ik het belangrijk een aantal gegevens te verzamelen. Hierbij gebruik ik onder meer een vragenlijst. Deze vullen de ouders in, het kind zelf en/of de leerkrachten. Mede op basis hiervan volgt een gesprek over en met uw kind. Ook bekijk ik samen met u de geschiedenis van uw kind en van uw gezin. Voor de behandeling heb ik van u informatie nodig om een goed behandelplan te maken. Informatie over ernst, duur en verloop van de klachten. Maar ook hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en onder welke omstandigheden uw kind opgroeit.
U

Onderzoek

Soms is nader onderzoek nodig. U kunt dan denken aan testonderzoek op het gebied van intelligentie, sociale en emotionele ontwikkeling of aan een spelobservatie. Ook werk ik tijdens zo’n onderzoek met tekeningen en verhalen. Of maak ik een opname van u en uw kind terwijl u samen iets aan het doen bent.

Behandelplan

Op basis van de gegevens uit de gesprekken en uit het onderzoek kom ik met een voorstel. Dit plan wordt samen met u besproken. Mijn invalshoek is met name (cognitief) gedragstherapeutisch, gericht op het vlot trekken van de ontwikkeling, wat betekent dat ik zowel de klacht, de situatie van het kind als de relaties binnen het gezin als uitgangspunt kan nemen. Daarbij kan ik mij richten op het kind of de jongere zelf, op de ouders, op het gezin, op de school van het kind of op een combinatie van deze.

EMDR

Mocht uw kind iets ernstigs hebben meegemaakt, dan kan een traumabehandeling geïndiceerd zijn. Ik ben EMDR-therapeut voor kinderen en jongeren en kan deze vorm van hulp inzetten. Voor meer informatie hierover zie EMDR.nl

Aanmelden

Vanaf 01-01-2022 neem ik geen nieuwe clienten meer aan. Mijn praktijk gaat sluiten. Mocht u hulp zoeken voor uw kind neem dan contact op met uw huisarts, kinderarts of jeugdarts. U kunt ook contact opnemen met het wijkteam van uw gemeente.