Spelregels van mijn praktijk

Om mijn praktijk zo toegankelijk mogelijk te maken hanteer ik een aantal spelregels:

Alle cliëntcontacten duren drie kwartier.

Mijn werktijden zijn vanaf 2021:

  • Dinsdag tussen 8.45 uur en 17.30 uur
  • Woensdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur
  • Donderdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur

Ik ben telefonisch te bereiken op nummer 0228-326468 of op 06-23050398. 

Wanneer ik in gesprek ben krijgt u mijn antwoordapparaat, u kunt hierin uw naam en telefoonnummer inspreken. Maar u kunt mij ook mailen. Via de mail ben ik het beste te bereiken. Ik mail of bel dan zo snel mogelijk terug.

Veel ouders en kinderen willen graag na schooltijd komen. Dit is niet altijd mogelijk. Mijn ervaring is dat de meeste scholen toestemming verlenen om onder schooltijd te komen.

Louise van den Broek

Louise van den Broek

Kinder -en jeugdpsycholoog

Sinds 2003 ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog gevestigd in Enkhuizen. In de afgelopen jaren heb ik veel kinderen en jongeren gezien en geholpen. Maar wanneer neem je als ouder nu contact op met een psycholoog?

Eenmalig consult of zelf betalen

Bent u geen client bij mij in de praktijk maar wilt u een eenmalig gesprek, dan is dit mogelijk.
Het tarief hiervoor bedraagt met ingang van 01-01-2021  € 90,-.

Dit is ook het tarief wanneer u de behandeling zelf wilt betalen. Dan betaalt u per gesprek met ouders en/of kind 90,= en ontvangt u na ieder gesprek een rekening.

Afzeggen van een afspraak

Bent u cliënt bij mij in de praktijk en moet u onverhoopt een afspraak afzeggen dan kan dit tot 24 uur voor de afspraak per telefoon, per mail of per sms (06 23050398).

Voor afspraken die niet worden nagekomen of die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd – ongeacht de reden – breng ik een bedrag van 25,00 euro in rekening. U ontvangt dan van mij een rekening.

Privacy

Om mijn werk goed te kunnen doen, maak ik gebruik van een cliëntendossier. Hierin staan de persoonlijke gegevens van uw kind, de BSN en informatie over de diagnostiek en behandeling. Voor een groot deel is dit dossier elektronisch en derhalve goed beveiligd. Nadat een traject is afgesloten blijft het dossier bewaard volgens de wettelijke termijn van 15 jaar.

Hieronder vindt u een link naar de privacyverklaring van mijn praktijk. Deze verklaring legt uit hoe ik met informatie over personen omga, zoals bedoeld in de nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei 2018 ingaat.

Privacyverklaring – 23 augustus 2018

 

Klachten

Bent u niet tevreden over mij of mijn werkwijze dan stel ik het op prijs wanneer u dit met mij bespreekt. Samen kunnen we dan tot een oplossing komen. Lukt dit echter niet, dan kunt u een klacht indienen via de klachtencommissie van P3NL waarbij ik ben aangesloten. U kunt dan mailen naar p3nl@klachtencompany.nl

Aanmelden

Dit kan door mij te bellen of te mailen. Wanneer u zich aanmeldt zal ik u vragen wat de reden is om te komen. Dit doe ik zodat ik weet of het zinvol is om een afspraak te maken, of dat u beter bij iemand anders op uw plek bent.

Ik heb geen contracten meer met de gemeenten. Daardoor kan ik alleen clienten aannemen die de hulp zelf betalen. Mocht u dit niet kunnen of willen dan raad ik u aan contact te zoeken met uw gemeente of uw huis- jeugd- of kinderarts.

Wachttijd maart 2021: 6 tot 8 weken