Kinder -en jeugdpsycholoog Enkhuizen

Welkom bij mijn praktijk!

Sinds 2003 ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog gevestigd in Enkhuizen. In de afgelopen jaren heb ik veel kinderen en jongeren gezien en geholpen. Maar wanneer neem je als ouder nu contact op met een psycholoog?

Helaas kan ik door de vele nieuwe aanmeldingen momenteel geen nieuwe cliënten plaatsen.
Ik verwijs u daarom terug naar uw huisarts of gemeente. 

Het kan zijn dat u zich maakt zorgen maakt over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Of u weet niet zo goed hoe u met bepaalde eigenaardigheden van uw kind moet omgaan. Het kan ook zijn dat uw kind iets naars heeft meegemaakt of niet goed in zijn vel steekt. Dat het veel stiller is dan anders of juist veel drukker. Of dat u het gevoel heeft dat de band tussen u en uw kind niet lekker loopt.

Op zo’n moment kan het zinvol zijn om contact op te nemen met een kinder- of jeugdpsycholoog. Samen bespreken we dan wat er nodig is voor uw kind en voor u en of dat mogelijk is binnen mijn praktijk. Mijn praktijk valt namelijk onder de Basis GGZ, wat inhoudt dat ik kinderen en jongeren behandel waarbij sprake is van een stoornis of van een vermoeden van een stoornis. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen en jongeren met angsten, depressie, trauma, gedragsproblemen, contactproblemen, problemen met de hechting, sociale problemen, of die moeite hebben met het omgaan met hun emoties. School- en opvoedproblemen vallen hier niet onder.

Ik werk met kinderen en jongeren tussen de 0 en de 18 jaar en hun ouders. Jongeren boven de 18 jaar kunnen helaas niet meer bij mij terecht. Daarvoor verwijs ik u naar mijn collega’s. Op de website van Triple GGZ kunt u de vrijgevestigde praktijken in de regio vinden.

Wanneer u zich aanmeldt voor mijn praktijk maken we een afspraak voor een intakegesprek waarbij u in principe samen met uw kind komt. In dit gesprek bespreken we met elkaar of u bij mij op het goede adres bent en of en hoe wij verder gaan. Meestal start ik met diagnostiek, op grond waarvan we afhankelijk van de uitkomsten en van de hulpvraag van u en uw kind, een plannetje maken voor het vervolg.

Hieronder vindt u de link naar de privacyverklaring, waarin ik aangeef hoe ik met de persoonsgegevens van mijn clienten omga. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met mij op.
Privacyverklaring – 22 mei 2018

Louise van den Broek

Louise van den Broek

Kinder -en jeugdpsycholoog

Sinds 2003 ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog gevestigd in Enkhuizen. In de afgelopen jaren heb ik veel kinderen en jongeren gezien en geholpen. Maar wanneer neem je als ouder nu contact op met een psycholoog?

Jeugdwet

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. De hulp wordt vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. Gaat het om een pleegkind dan is het verstandig om eerst uit te zoeken welke gemeente de hulp gaat betalen. In 2018 heb ik contracten met de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Medemblik en Hoorn.

Aan het begin van het traject wordt een inschatting gemaakt van de zorgzwaarte en wordt er een behandelproduct gestart. Er bestaan diverse behandelproducten, die worden berekend in minuten.

Kort (maximaal 294 minuten, ongeveer 5 gesprekken)
Middel (maximaal 495 minuten, ongeveer 8 gesprekken)
Intensief (maximaal 750 minuten, maximaal 12 gesprekken)

Verwijzing

U kunt op twee manieren naar mijn praktijk worden verwezen, zodat u de hulp vergoed krijgt:

  • via één van de wijk- of gebiedsteams (in Enkhuizen het stadsteam) of
  • via een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts of specialist zoals kinderarts.

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijsbrief schrijven voor psychologische hulp in de BasisGGZ. De datum van de verwijsbrief moet wel liggen vóór de datum van het eerste gesprek.

Informatie voor jongeren

Als jongere loop je soms tegen problemen aan. Het loopt niet lekker op school, op je werk of in het gezin, je voelt je niet prettig, je hebt iets naars meegemaakt, je bent erg druk, erg verlegen, je hebt problemen met je ouders…..

Kortom jij, je ouders of de leraren op school merken dat het niet goed met je gaat. Soms kan het helpen om daar met iemand over te praten van buiten het gezin of om te leren hoe je anders met de dingen om kan gaan.

Een eerste gesprek kan dan plaatsvinden met jou alleen of samen met je ouders. Vervolgens bekijken we met elkaar of er hulp nodig is en in welke vorm deze het beste kan plaatsvinden.

Informatie voor gescheiden ouders

In mijn praktijk komen regelmatig kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Mocht dat bij u het geval zijn, dan gelden voor u de volgende wettelijkeregels:

  • voordat een kind of jongere tot zestien jaar onderzocht of behandeld kan worden, dienen beide ouders schriftelijk toestemming hiertoe te verlenen. Het formulier kunt u hier downloaden. Een jongere tussen de 12 en de 16 jaar moet zelf ook expliciet toestemming geven.
  • beide ouders hebben recht op informatie en kunnen indien wenselijk of nodig bij de hulpverlening worden betrokken
  • mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in mijn praktijk helaas niet mogelijk
  • wel kunt u in een dergelijke situatie ouderbegeleiding krijgen.

Voor kinderen is het overigens van groot belang dat ook gescheiden ouders oog hebben voor het welzijn voor hun kind en zij op de een of andere manier vorm kunnen geven aan hun ouderschap.

Aanmelden

Dit kan door mij te bellen of te mailen. Wanneer u zich aanmeldt zal ik u vragen wat de reden is om te komen. Dit doe ik zodat ik weet of het zinvol is om een afspraak te maken, of dat u beter bij iemand anders op uw plek bent.

Juni 2019: Helaas kan ik door de vele nieuwe aanmeldingen de komende maanden geen nieuwe cliënten meer plaatsen.
Ik verwijs u daarom terug naar uw huisarts of gemeente. 

Routebeschrijving

Parkeren kan niet bij mij voor de deur in verband met het vergunningensysteem van de gemeente Enkhuizen. Dit kan wel in de Kolhornstraat waar een blauwe zone is.

Zet in uw navigatie: Kolhornstraat 9 Enkhuizen, vlak daarvoor is een kleine zone met plekken waar u met blauwe schijf kunt parkeren.