Kinder -en jeugdpsycholoog Enkhuizen

Welkom bij mijn praktijk!

Sinds 2003 ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog gevestigd in Enkhuizen. In de afgelopen jaren heb ik veel kinderen en jongeren gezien en geholpen. Gezien mijn vele andere projecten ben ik mijn praktijk aan het afbouwen. Voorlopig zit ik hier nog, maar steeds minder dagen per week, wat betekent dat ik steeds minder clienten kan behandelen en langzamerhand ga stoppen met mijn praktijk. 

Voor mijn praktijk heb ik een aantal coronaregels opgesteld:

De belangrijkste is: blijf thuis wanneer u of uw kind verkouden is, moet hoesten of zich grieperig voelt en/of één van de gezinsleden koorts heeft. Dan kunnen we in overleg kijken wat het beste is.

  • Vanaf 1 januari 2020 heb ik geen contracten meer met de gemeenten.
  • Dit betekent dat nieuwe cliënten de hulp niet meer vergoed krijgen.
  • Ik kan alleen clienten aannemen die de hulp zelf betalen. Voor mijn tarief, kijk onder spelregels. Mocht u niet zelf kunnen of willen betalen, dan raad ik u aan contact te zoeken met uw gemeente of uw huis- jeugd- of kinderarts.

Ik werk met kinderen en jongeren tussen de 0 en de 18 jaar en hun ouders die de hulp zelf betalen. Ook jongeren boven de 18 jaar kunnen bij mij terecht, al wordt ook hier de hulp niet voor vergoed. Voor vergoede hulp aan volwassenen (18 plus) verwijs ik u naar mijn collega’s. Op de website van Triple GGZ kunt u de vrijgevestigde praktijken in de regio vinden. Voor vergoede hulp aan kinderen tot 18 jaar raad ik u aan contact te zoeken met uw gemeente.

Wanneer u zich aanmeldt voor mijn praktijk maken we een afspraak voor een intakegesprek waarbij u in principe samen met uw kind komt. In dit gesprek bespreken we met elkaar of u bij mij op het goede adres bent en of en hoe wij verder gaan. Meestal start ik met diagnostiek, op grond waarvan we afhankelijk van de uitkomsten en van de hulpvraag van u en uw kind, een plannetje maken voor het vervolg. Soms kan dit ook betekenen dat ik u doorverwijs naar een andere vorm van hulp.

Hieronder vindt u de link naar de privacyverklaring, waarin ik aangeef hoe ik met de persoonsgegevens van mijn clienten omga. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met mij op.
AVG-verklaring 7 april 2020

Louise van den Broek

Louise van den Broek

Kinder -en jeugdpsycholoog

Sinds 2003 ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog gevestigd in Enkhuizen. In de afgelopen jaren heb ik veel kinderen en jongeren gezien en geholpen. Maar wanneer neem je als ouder nu contact op met een psycholoog?

Jeugdwet

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. In principe wordt de hulp vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuw systeem in de regio, het zogenaamd Resultaatgestuurd werken. Vanaf die tijd heb ik geen contracten meer met de gemeenten.

Verwijzing

Mocht de huisarts, de kinderarts of de jeugdarts toch naar mijn praktijk verwijzen, dan is hulp alleen mogelijk wanneer u hier zelf voor betaalt.

Informatie voor jongeren

Als jongere loop je soms tegen problemen aan. Het loopt niet lekker op school, op je werk of in het gezin, je voelt je niet prettig, je hebt iets naars meegemaakt, je bent erg druk, erg verlegen, je hebt problemen met je ouders…..

Kortom jij, je ouders of de leraren op school merken dat het niet goed met je gaat. Soms kan het helpen om daar met iemand over te praten van buiten het gezin of om te leren hoe je anders met de dingen om kan gaan.

Een eerste gesprek kan dan plaatsvinden met jou alleen of samen met je ouders. Vervolgens bekijken we met elkaar of er hulp nodig is en in welke vorm deze het beste kan plaatsvinden.

Informatie voor gescheiden ouders

In mijn praktijk komen regelmatig kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Mocht dat bij u het geval zijn, dan gelden voor u de volgende wettelijkeregels:

  • voordat een kind of jongere tot zestien jaar onderzocht of behandeld kan worden, dienen beide ouders schriftelijk toestemming hiertoe te verlenen. Het formulier kunt u hier downloaden. Een jongere tussen de 12 en de 16 jaar moet zelf ook expliciet toestemming geven.
  • beide ouders hebben recht op informatie en kunnen indien wenselijk of nodig bij de hulpverlening worden betrokken
  • mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in mijn praktijk helaas niet mogelijk
  • wel kunt u in een dergelijke situatie ouderbegeleiding krijgen.

Voor kinderen is het overigens van groot belang dat ook gescheiden ouders oog hebben voor het welzijn voor hun kind en zij op de een of andere manier vorm kunnen geven aan hun ouderschap.

Aanmelden

Dit kan door mij te bellen of te mailen. Wanneer u zich aanmeldt zal ik u vragen wat de reden is om te komen. Dit doe ik zodat ik weet of het zinvol is om een afspraak te maken, of dat u beter bij iemand anders op uw plek bent.

Ik heb geen contracten met de gemeenten en neem alleen clienten aan die de hulp zelf betalen. 

Wachttijd: augustus 2021: 6 tot 8 weken

Routebeschrijving

Parkeren kan niet bij mij voor de deur in verband met het vergunningensysteem van de gemeente Enkhuizen. Dit kan wel in de Kolhornstraat waar een blauwe zone is.

Zet in uw navigatie: Kolhornstraat 9 Enkhuizen, vlak daarvoor is een kleine zone met plekken waar u met blauwe schijf kunt parkeren.